Generiqs

Procordia tar ett samlat grepp

Procordia tar ett samlat grepp på livsmedelsinformationen

De nya EU-reglerna för livsmedelsinformation kommer att ställa stora krav på hur producenterna hanterar sin artikelinformation på ett rationellt sätt.

Livsmedelskoncernen Procordia har som en av de första större aktörerna tagit ett samlat grepp om artikelinformation och utvecklat ett system där all relevant information finns samlad för runt 1 000 olika produkter.

I december 2014 börjar de nya EU-reglerna att tillämpas. De innehåller bland annat krav på obligatorisk näringsdeklaration, med vissa undantag. Inte minst kraven på uppdaterad information i livsmedelsbilagan innebär en skärpning mot i dag.

Hårdare krav deklarera innehållet

I dag är det inte ovanligt att innehållet i en produkt ändras utan att GS1-artikelnummer, GTIN, ändras. Men med hårdare krav på att deklarera innehållet måste artikelinformationen, som är kopplad till GTIN vara korrekt, och stämma överens med det varan verkligen innehåller.

– Vi går mot en utveckling där leverantörer samlar all information kring en produkt på ett ställe för att sedan distribueras till olika kanaler – det kan vara för tryckning på en förpackning, för publicering på en webbsida eller för att kunderna ska kunna använda informationen i sin logistik och distribution samt i reklam och egen marknadsföring, säger Staffan Olsson, chef för standard och implementering på GS1 Sweden.

Procordia har sedan årsskiftet infört ett system där all grunddata är samlad på ett ställe. Enligt Magnus Selin, affärsområdesdirektör på Procordia och projektledare för koncernens artikeldataprojekt, är det inte bara de nya EU-reglerna som driver på utvecklingen.

– Handeln ställer krav på grunddata som ska finnas tillgänglig inom den ökande e-handeln, ingredienser och näringsinformation måste vara kopplad till varje produkt. Och restaurang- och storhushåll ställer större krav på produktinformation för att kunna tillfredsställa sina kunders ökade anspråk på information.

– Vi insåg att vi som en av Sveriges största livsmedelskoncerner inte skulle klara detta med en hantering som till stora delar har varit manuell. Det krävs ett digitalt system som gör det möjligt att uppdatera varje dygn, och som fungerar både för handeln och restaurang- och storhushåll och som omfattar alla våra produkter och varumärken, framhåller Magnus Selin.

Tillsammans med det svenska konsultföretaget Generiqs ApplicationAB, har Procordia utvecklat ett system som gör det möjligt att länka samman all information för hela koncernen. Det innebär att informationen hämtas från tre interna källor:

  • Affärssystemet som bland annat informerar om produktens artikelnummer, varumärke, vikt etc.
  • Produktdatabas som har information om ingredienser, näringsvärden, tillagning etc.
  • Emballagedatabasen som berättar om emballagets mått etc.

Many use Generiqs

Founded in 2008, Generiqs is á growing companies in its industry and has already attracted some of the most recognizable brands in Scandinavia. Puma Nordic, Procordia, Skånemejerier and Trelleborg have all worked with us to improve their business processes. 

Contact

Lennart Klingberg

lennart.klingberg(a)generiqs.com

+46 709 983843

info@generiqs.com